ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

By IOAN | September 29, 2019

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δευτερη μέρα του αγώνα σκαφών J24. Η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τη 11:00 και πραγματοποιήθηκαν 3 ιστιοδρομίες με άνεμο που είχε διεύθυνση από τις 330-340 μοίρες και ένταση 8 – 18 κόμβους.

Όλα τα πληρώματα έπλευσαν ανταγωνιστικά διεκδικώντας τις πρωτιές και τις καλύτερες θέσεις, έτσι η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

  • 1η Θέση το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ από τοv ΙΟΑΝ.
  • 2η Θέση το σκάφος JMANIA από τον ΝΟΠΦ.
  • 3η Θέση το σκάφος ANASSA από τον ΙΟΗ.

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του IOAN στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, με τη θερμή φιλοξενία της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου και του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ήταν υποστηρικτές του αγώνα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα Tελικά Αποτελέσματα