ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

July 18, 2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Αγίου Νικολάου «ΑΙΟΛΟΣ», (συνεδρίαση 28/06/2018) απεφάσισε σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 10&11) και την κειμένη νομοθεσία την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του ,που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ομίλου στη Μαρίνα Αγίου Νικολάου την 27η ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20:00 προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των εξής θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

  1. Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός έτους χρήσης 2017
  2. Διεξαγωγή Αρχαιρεσιών για την Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 20) και την κείμενη νομοθεσία ,δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμειακά εντάξει. Τα μέλη που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, πρέπει να καταθέσουν γραπτή αίτηση στο Δ.Σ. του Ομίλου ,τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018 και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Ημερησίας Διάταξης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται εν απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκόμενων μελών.

Εκ του Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Δ.ΑΛΤΣΙΑΔΗΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Δ.ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Εδώ μπορείτε να βρείτε το ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΟΑΝ