ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΚΑΦΩΝ ΚΛΑΣΗΣ J24 'ΝΕΑΡΧΟΣ' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

By IOAN | March 26, 2017

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δευτερη μέρα του αγώνα σκαφών J24. Η εκκίνηση δόθηκε λίγο μετά τη 13:00 και πραγματοποιήθηκαν 2 ιστιοδρομίες με άνεμο που είχε διεύθυνση από τις 30-60 μοίρες και ένταση 4 – 7 κόμβους.

Όλα τα πληρώματα έπλευσαν ανταγωνιστικά διεκδικώντας τις πρωτιές και τις καλύτερες θέσεις, έτσι η τελική κατάταξη διαμορφώθηκε ως εξής:

  • 1η Θέση , το σκάφος ΚΙΚΑ από το ΝΟΓΚ με κυβερνήτη τον Μ. Αγγελάκη.
  • 2η Θέση , το σκάφος SIMERA από τον ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Γ. Λυρώνη.
  • 3η Θέση το σκάφος ΕΥΝΙΚΗ από τον ΙΟΑΝ με κυβερνήτη τον Α. Νικολαίδη.
  • 4η Θέση το σκάφος ΜΙΝΟΑΝ SPIRIT από το ΝΟΓΚ με κυβερνήτη τον Α. Παλλήκαρη.
  • 5η Θέση , το σκάφος ΑNASSA με κυβερνήτη τον Ν. Καπνίση.
  • 6η Θέση το σκάφος PHYSALIA PHYSALIS από το ιστιοπλοϊκό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης με κυβερνήτη τον Μ. Ρούσση.
  • 7η Θέση το σκάφος ΜΟΜΕΝΤUM από το Iστιοπλοϊκό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρήτης με κυβερνήτη τον Γ. Bιτσάκη.
  • 8η Θέση το σκάφος DJ από τον ΙΟΗ με κυβερνήτη τον Γ. Πατεράκη.

Οι απονομές έγιναν στις εγκαταστάσεις του IOAN στη Μαρίνα του Αγίου Νικολάου, με τη θερμή φιλοξενία της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου και του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Αγίου Νικολάου, οι οποίοι ήταν υποστηρικτές του αγώνα.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα Tελικά Αποτελέσματα